Dasar keselamatan & Kesihatan

Kumpulan KHB komited untuk mematuhi keperluan kesihatan dan keselamatan dan menguruskan aktiviti-aktiviti dengan pertimbangan yang sewajarnya kepada keselamatan dan kesihatan mana-mana orang yang mungkin terjejas oleh operasi kami.

Kami akan mengambil langkah-Iangkah yang sewajarnya seperti yang diperlukan dan yang praktikal untuk mempastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat. Kami akan mengikuti apa-apa perubahan untuk keperluan kesihatan dan keselamatan dan melaksanakan dengan sewajarnya.

Untuk melaksanakan Polisi ini, kami komited untuk:

 •   Mendokumen dan melaksanakan pelan kesihatan dan keselamatan yang meliputi semua aktiviti, dan keberkesanannya dipantau;
 •   Melakukan penilaian risiko dan menyediakan prosedur-prosedur dan tindakan- tindakan yang dilaksanakan untuk menangani isu-isu didokumenkan;
 •   Semua pekerja baru diberi program orientasi mengenai prosedur keselamatan;
 •   Semua pekerja yang terlibat dalam operasi itu telah dilatih dalam amalan kerja yang selamat;
 •   Peralatan perlindungan diri (PPE) yang mencukupi dan sesuai disediakan untuk semua pekerja di tempat kerja untuk menampung semua aktiviti yang berpotensi merbahaya;
 •   Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan ditubuhkan dan mesyuarat untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan akan diadakan sekerap yang diperlukan dan direkodkan;
 •   Menggalakkan perlindungan alam sekitar dan pemuliharaan termasuk kawasan tanah gambut tanpa mengira kedalaman.
 •   Prosedur kemalangan dan kecemasan disediakan dan difahami oleh pekerja termasuk Kit Pertolongan Cemas dan rawatan;
 •   Semua kemalangan dan kecederaan direkodkan sebagaimana dikehendaki oleh perundangan;
 •   Semua laporan daripada kemalangan disimpan dan dikaji secara berkala;
 •   Semua pekerja disediakan dengan rawatan perubatan dan dilindungi oleh insurans kemalangan;

 

Disahkan Oleh :

Datuk Freddy Lim Nyuk Sang

Chief Executive Officer

3 Januari 2017