Polisi Pembakaran Sifar

Untuk penanaman baru dan program penanaman semula, kami mengikuti Polisi Pembakaran Sifar berdasarkan Undang-undang Malaysia (Akta A1102 / Akta Kualiti Alam Sekitar 2001).

Oleh itu, semua unit yang beroperasi dikehendaki mematuhi perkara-perkara berikut dengan serta merta. Dalam keadaan di mana kita perlu melakukan pembakaran terbuka, berikut adalah tindakan yang perlu dipatuhi:

  • Tidak boleh ada pembakaran terbuka dalam apa jua keadaan kecuali apabila ia perlu dengan mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada pihak yang berkenaan, Ini termasuk sisa domestik, sisa pertanian, dan biomas atau produk yang dihasilkan oleh ladang dan kilang kelapa sawit.

Prosedur di atas akan dikemaskini apabila perlu.

 

Approved By :

Mr. Ho Sui Ting

Chief Plantation Officer

11 January 2016