Polisi Keselamatan Elektrikal

KHB Group komited untuk mematuhi keperluan keselamatan elektrik dan menguruskan aktiviti, kami memberi pertimbangan sewajarnya kepada keselamatan dan kesihatan mana-mana orang yang mungkin terjejas oleh operasi kami.

Kami akan mengambil langkah yang sesuai seperti yang diperlukan dan apa yang praktikal untuk memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat. Kami akan menjejaki sebarang perubahan dalam keperluan kesihatan dan keselamatan dan melaksanakan dengan sewajarnya.

Untuk melaksanakan dasar ini, kami komited untuk;

  • Mematuhi undang-undang Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan Elektrik 1994;
  • Memastikan risiko yang berkaitan dengan elektrik dapat dikawal;
  • Memastikan semua sistem elektrik tetap di premis diuji dalam keperluan yang ditetapkan;
  • Pastikan peralatan elektrik diuji pada jarak yang sesuai;
  • Menubuhkan dan menyampaikan kepada pekerja-pekerja, kontraktor, pelanggan dan pelawat peraturan-peraturan keselamatan elektrik yang khusus bagi pekerja dan kaedah kerja selamat, dan keperluan untuk mencegah kemalangan pekerjaan, bahaya kesihatan dan kerosakan atau kehilangan harta benda;
  •  Menggalakkan dan membangunkan kesedaran melalui latihan, kepimpinan dan akauntabiliti yang mencukupi dan tetap kepda pekerja dan rakan niaga termasuk kontraktor melalui penglibatan mereka dalam proses penambahbaikan
    berterusan;
  •  Memantau secara berkala Dasar Keselamatan Elektrik ini (oleh Jawatankuasa Pengurusan Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan) untuk memastikan ia kekal relevan dan sesuai dengan perniagaan.

 

Approved By :

Datuk Freddy Lim Nyuk Sang

Chief Executive Officer

30 Julai 2018