Dasar Alam Sekitar

Kumpulan KHB komited untuk mengurangkan kesan alam sekitar daripada operasinya dan memahami kepentingan memelihara sumber semula jadi. KHB akan berusaha untuk menggalakkan penambahbaikan alam sekitar bila-bila masa praktikal yang akan menjamin masa depan yang mampan.

Untuk melindungi alam sekitar dan meningkatkan kepelbagaian bio KHB akan melaksanakan yang berikut:

  •   Menjalankan kegiatan dalam rangka keperluan berkanun dan peraturan dalam hal-hal berkaitan dengan alam sekitar dan kepelbagaian biologi;
  •   Melaksanakan pembakaran sifar dalam semua aktiviti penanaman kelapa sawit;
  •   Mempastikan semua aktiviti di ladang dan kilang mematuhi peraturan keselamatan penggunaan bahan kimia;
  •   Bertindak mengikut pendekatan industri perladangan semasa;
  •   Mengurus organisasi untuk mengurangkan pelepasan GHG dan kesan alam sekitar;
  •   Membuat perancangan dan pencarian sumber yang bersesuaian untuk melindungi masyarakat dan alam sekitar daripada potensi kesan buruk perubahan alam sekitar akibat daripada aktiviti perladangan;
  •   Mendidik dan meningkatkan kesedaran berkaitan dengan perlindungan alam sekitar dan biodiversiti melalui komunikasi dan latihan berterusan kepada semua pihak yang berkepentingan yang berkaitan.

 

Disahkan Oleh :

Datuk Freddy Lim Nyuk Sang

Chief Executive Officer

3 Januari 2017